Praktijk voor Kind en Ouder

Verwijzers

De medewerkers van Praktijk voor Kind en Ouder hechten veel waarde aan een goede relatie met verwijzers zoals huisarts, jeugdarts, jeugdteam, intern begeleider of zorgcoördinator.

Overweegt u een client/ leerling door te verwijzen naar ons voor diagnostiek of behandeling? Telefonisch overleg over bv. een spoedaanmelding of het vinden van een geschikt behandelaanbod is mogelijk.

Ouders kunnen zelf hun kind telefonisch bij ons aanmelden. Voor de aanmelding is een verwijzing van de arts of het jeugdteam nodig.  De gemeente stelt eisen aan de inhoud van uw verwijsbrief. Gedurende de behandeling is intercollegiaal overleg mogelijk. Na start en afsluiting van de behandeling ontvangt u een korte beveiligde terugkoppeling via zorgmail.

Mogelijkheden diagnostiek:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Onderzoek van de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Observatie op school of thuis
 • Psychologisch-, persoonlijkheidsonderzoek (bij vermoeden van een stoornis)

Behandelingsmogelijkheden:

 • Individuele therapie: o.a. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, spel- (trauma) verwerkingstherapie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Begeleiden van kind in groep 8, ter voorbereiding op het VO
 • Ouderbegeleiding/ psycho-educatie / mediatietherapie
 • EMDR
 

Kinderpsychiater:


Kinderpsychiater Jonas Laschen heeft iedere maandag zitting bij ons in de praktijk. Dit maakt kort overleg en in consult op aanvraag mogelijk. Deze samenwerking zorgt voor korte lijnen in de keten van basis GGZ en specialistische GGZ. 
              

Binnen onze praktijk werken psychologen met de volgende registraties:

 • GZ-psycholoog BIG,
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog (Generalist) NVO
 • Cognitief gedragstherapeut
 • EMDR therapeut

Wat wij niet kunnen bieden

 • Onderzoek en/of behandeling naar leerstoornissen
 • Systeemtherapie intensief
 • Crisisopvang of 24 uurs zorg

 • Bij een stagnerende behandeling verwijzen wij door in overleg met u.

Praktijk voor Kind en Ouder vindt het belangrijk om de arts, school of het jeugdteam te betrekken waar nodig.


Vergoeding

De praktijk heeft een overeenkomst met Lekstroom (IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Vianen, Leerdam, Zederik, Lopik, Benschop) zodat de generalistische Basis-GGZ Jeugd en het gedeelte S-GGZ volledig wordt vergoed door de gemeente, indien sprake is van een juiste indicatie door huisarts of jeugdteam. Jongeren die na hun 18e verjaardag een reeds gestarte behandeling bij ons wensen te vervolgen krijgen de kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

Ouders kunnen in de praktijk ook terecht voor zorg die de gemeente niet vergoedt. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van behoefte aan advies bij een probleem van een kind, dat niet expliciet wijst in de richting van een stoornis. Een kort, oplossingsgericht traject vormt ook dan ons uitgangspunt.