Drs. Iris van Ginkel

Sinds 2014 ben ik werkzaam binnen het team van Praktijk voor Kind en Ouder. Ik werk graag doelgericht aan dat wat voor het kind, de jongere en de ouder(s) belangrijk is, waarbij ik persoonlijk contact, vertrouwen en een gevoel van veiligheid belangrijk vind. Goede diagnostiek, waarbij ook gekeken wordt naar onderliggende verklaringen en patronen, is voor mij een uitgangspunt om samen te zoeken naar de beste weg om je weer beter te voelen of je weer te gaan ontwikkelen. Ook als problemen niet oplosbaar zijn, kun je leren hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Door dit stap voor stap te doen, komt er weer vertrouwen in jezelf en in de toekomst.

________________________________________________________________________________________
GZ psycholoog - Kind en jeugd
BIG: 99918047525