Praktijk voor Kind en Ouder

Welke problemen?

Probleemgebieden die wij behandelen zijn:


"Een vlieger blijkt niet altijd even stevig van bouw te zijn."

De ontwikkeling:

 • aandachtstekortstoornis met / zonder hyperactiviteit
 • oppositioneel opstandige stoornis
 • autisme spectrum stoornis
 • een moeizame start
 • een zorgwekkende ontwikkeling op lichamelijk, intellectueel, of sociaal-emotioneel vlak
 • moeite met de overstap naar de fase van peuter, basisschoolkind of puber
 • het omgaan met een verstandelijke of lichamelijke belemmering.


"Een vlieger ondervindt op zijn vlucht rukwinden en instabiliteit."

Gedrag en emoties:

 • emotieregulatiestoornis
 • stemmingsstoornis
 • dwang- of tic stoornis
 • post traumatische stress stoornis
 • eetstoornis
 • angst, onzekerheid
 • drift, agressie
 • spanning
 • slecht eten, slecht slapen
 • bedplassen of broekpoepen
 • onrust, hyperactiviteit
 • moeizame concentratie
 • problemen in de omgang met leeftijdgenoten
 • een indrukwekkende of traumatische ervaring
 • onverklaarbare lichamelijke of psycho somatische klachten 


"Aan de touwtjes van een vlieger moet je blijven trekken."

Het gezin / relatie tussen ouders en kind en/ of gezinsleden:

 • rouw- verwerkingsstoornis
 • hechtingsstoornis
 • problematisch functioneren in het gezin; disbalans draagkracht en draaglast in de opvoeding
 • echtscheiding 
 • overlijden of ziekte in gezin, familie of naaste omgeving
 • opgroeien met een ouder met psychische problemen/ een kind met een stoornis