Vergoeding

De gemeente vergoedt vanuit de jeugdwet de psychologische hulp aan kinderen tot 18 jaar.

Praktijk voor Kind en Ouder heeft een overeenkomst met de gemeente Lekstroom: IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Lopik, Benschop en Vijfheerenlanden. U heeft voor uw kind recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en in de licht Specialistische GGZ als uw kind in één van de bovengenoemde gemeentes woont en uw kind een geldige verwijzing van de (huis)arts of het jeugdteam heeft. De factuur gaat rechtstreeks naar de gemeente, na afsluiting van een behandeling. Jongeren die na hun 18e verjaardag een al gestarte behandeling bij ons willen vervolgen/ afronden kunnen de kosten vanaf dat moment indienen bij hun zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Ouders kunnen in de praktijk ook terecht voor zorg die niet door de gemeente wordt vergoedt en u zelf betaalt. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van behoefte aan kort advies bij een psychisch probleem van een kind, dat niet direct wijst in de richting van een stoornis of wanneer bij een ouder de wens bestaat om hulp te ontvangen zonder inmenging van een arts of financiële bemoeienis van de gemeente.  De factuur wordt dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Kwaliteitsbewaking

De praktijk is aangesloten bij en gehouden aan de beroepscode van:

  • Ned. Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen NVGzP
  • Ned. Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen NVO.
  • Ned. Instituut van Psychologen NIP

BIG registratie nr. praktijk:  99057515525

KVK  nr: 60881224

Kwaliteit en Klachtrecht

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de beroepscode van de verschillende beroepsverenigingen en via intercollegiale toetsing. Onafhankelijke cliëntondersteuning is mogelijk en kan aangevraagd worden. Ook is de praktijk ingeschreven in het BIG register. Volgens de Wet ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy via een AVG verklaring.