Praktijk voor Kind en Ouder

Contact
Contactgegevens


Schepenensingel 29 (hoek Merkelbachlaan)
3404 ES IJsselstein
Tweede locatie: (alleen op dindagochtend)
Medisch Centrum Nieuwpoort: Jan van der Heydenweg 350

Tel. 030 - 6876457

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID:

- MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG van 9.00 †- 12.00 uur

- Buiten deze tijden kunt u altijd een dringend bericht inspreken.


Aanmelding

U kunt uw kind op eigen initiatief telefonisch aanmelden. Via een korte telefonische intake komt u op de aanmeldlijst te staan. Na een wachttijd volgt uw oproep voor een intake in de praktijk en de start van de diagnostiek/behandelfase.†Spoedconsult op indicatie.

U heeft een verwijzing van de huisarts, specialist of het jeugdteam†nodig.


Kosten


De gemeente†vergoedt de†jeugdzorg aan kinderen tot 18 jaar,
en stelt hierbij een maximum aantal consulten per kind per kalenderjaar. †††††

De praktijk heeft een overeenkomst met Lekstroom: IJsselstein, Nieuwegein, Vianen, Houten en Lopik, Benschop, Leerdam en Zederik.

U heeft voor uw kind recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (en licht Specialistische GGZ) als u een verwijzing van huisarts of jeugdteam heeft. De factuur gaat rechtstreeks naar de gemeente, na afsluiting van een behandeling. Jongeren die na hun 18e verjaardag een reeds gestarte behandeling bij ons wensen te vervolgen krijgen de kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

Ook blijft het mogelijk om de praktijk in te schakelen voor niet vergoede zorg bv. indien u een eenmalig advies wenst of er geen sprake is van een (vermoeden van) een stoornisachtige gedraging maar u wel hulp wenst van de praktijk omdat er gedragsproblemen en/of ernstige zorgen zijn.†De factuur wordt bij u in rekening gebracht. Dit geldt tevens voor cliŽnten van buiten Lekstroom.


Verslaglegging

Bij de start en na het afronden van een behandeling bij Praktijk voor Kind en Ouder versturen wij een beveiligde in-/ uitschrijfbrief naar uw huisarts of verwijzer. Een diagnostisch verslag maakt onderdeel uit van een diagnostisch behandeltraject. Als u als ouder behoefte heeft aan een behandelverslag dan is dit mogelijk, maar zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen omdat de gemeente dit niet vergoedt.

REGISTRATIES

De praktijk is als lid aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en via registraties gehouden aan de beroepscode van:

  • Ned. Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen NVGzP
  • Ned. Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen NVO.
  • Ned. Instituut van Psychologen NIP

BIG registratie nr. †99057515525

KVK †60881224


Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de beroepscode van de verschillende beroepsverenigingen en via intercollegiale toetsing. Dit houdt o.a. in dat er sprake is van vertrouwelijkheid. Ook is de praktijk ingeschreven in het BIG register. Volgens de Wet 'Beroepen in de individuele gezondheidszorg' wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.

De praktijk is aangesloten op de Verwijsindex. In overleg met ouders kunnen we een signaal afgeven van zorg en aanbod rond een kind†op het portaal.