Praktijk voor Kind en OuderActueel


De gemeente Lekstroom heeft onze praktijk toegekend om nu naast Basis GGZ ook licht Specialistische GGZ vergoede hulp te mogen verlenen.

De praktijk is betrokken bij de nieuwe vereniging voor GZ-psychologen en psychotherapeuten Lekstroom (VGPL). Anita Vergeer zit in het bestuur. We bundelen op deze wijze regionaal krachten en expertise.

De praktijk onderhoudt goede contacten met medewerkers van het jeugdteam in IJsselstein.

Speerpunt Overleg Wijkgerichte Zorg:
Kinderen die opgroeien met een ouder met psychiatrische problematiek. KOPP