Praktijk voor Kind en Ouder

Home

"Een vlieger heeft tegenwind nodig om op te stijgen"

Het leven van een kind verloopt niet altijd onbezorgd. Er kunnen allerlei problemen rond de ontwikkeling of opvoeding van uw kind ontstaan. Soms redden ouders het even niet meer zonder speciale zorg, ook al doen ze nog zo hun best. Hulpverlening door iemand die gespecialiseerd is in de psyche van kinderen kan dan nodig zijn. Een Gezondheidszorgpsycholoog, Orthopedagoog en Kinder & Jeugdpsycholoog houdt zich als universitair geschoolde deskundige bezig met het onderzoeken en behandelen van psychische stoornissen en gedragsproblemen bij kinderen en het gezin.

Visie van de praktijk

Praktijk voor Kind en Ouder stelt zich ten doel praktisch, vlot en doelmatig psychologische hulp te bieden met respect voor de eigenheid van ieder kind en het gezin. De praktijk werkt waar mogelijk probleem oplossend en levert een bijdrage aan het welbevinden van het kind en zijn systeem middels het bevorderen van het dagelijks functioneren. Het is ons streven uw kind in de praktijk één vaste behandelaar te bieden. Praktijk voor Kind en Ouder is gevestigd midden in de wijk Zenderpark. Dit zorgt voor een laagdrempelig contact in de buurt, korte lijnen, intensief overleg en gedeelde zorg.

Doelgroep

De praktijk is gericht op kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar en hun ouders. Wij bieden diagnostiek en behandeling bij psychische en/of gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, gedragsstoornissen, sociaal-emotionele problemen en opvoedingsproblemen. Wij bieden vnl. Basis GGZ en op indicatie licht Specialistische GGZ.

Praktijk voor Kind en Ouder richt zich op de volgende probleemgebieden:
De ontwikkeling, relatie gedrag en emoties en het gezinsfunctioneren. Lees meer...

Welke werkwijze hanteert de praktijk?

Er worden drie fasen doorlopen in het psychologische hulpverleningstraject: het Intakegesprek, een korte onderzoeksfase en de behandeling. Lees meer...

Het team van Praktijk voor Kind en Ouder

team Praktijk Kind en Ouder

De therapeuten van Praktijk voor Kind en Ouder zijn lid van verschillende beroepsverenigingen en beschikken over een ruime kennis en ervaring . De praktijkhouder bewaakt zorgvuldig de kwaliteit van de praktijk, werkzaamheden en stappen in het hulpverleningsproces, in samenwerking met de medewerkers. Alle behandelaren van Praktijk voor Kind en Ouder zijn gekwalificeerd om cognitief gedragstherapeutische, systemische en oplossingsgerichte therapie te bieden. Ze zijn dus allen breed inzetbaar op het gebied van kind en jeugd. Daarnaast heeft iedere therapeut eigen specialisaties/interessegebieden.

In principe kan een cliënt dus bij iedere therapeut terecht en zal waar nodig rekening gehouden worden met specialismen.


Drs. Anita T.J. Vergeer-Langeslag, praktijkhouder
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Orthopedagoog Generalist NVO
 • Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd
 • Cognitief Gedragstherapeut
 • In 2002 is Anita haar praktijk gestart en eindverantwoordelijke voor de organisatie en kwaliteit. 
Drs. Anita T.J. Vergeer-Langeslag
Drs. Anneke van Dijk
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Kinder- en JeugdpsycholoogDrs. Meike Nieuwland-Schreiber
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Kinder & Jeugdpsycholoog
 • EMDR therapeut

Drs. Anneke van Dijk
Drs. Iris van Ginkel
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog
 •  

Drs. Iris van Ginkel
Drs. Nikki Westland
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Orthopedagoog
 • EMDR therapeut


        
 


                                                 

Drs. Kari Minderhoud
 • Gezondheidszorgpsycholoog i.o. Kind & Jeugd
 • Orthopedagoog
 • EMDR therapeut


Drs. Maaike de Vries
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog
 • Registratie SKJDrs. Marijke van Dijk-Huisbrink           
 • Orthopedagoog NVO, met diagnostiek aantekening
 • EMDR therapeut
 • Registratie SKJ
Marijke is vanaf 1 januari 2019 in opleiding tot GZ psycholoog elders en keert mei 2020 weer terug in de praktijk.

Gertruud de Lange-Harbers
 • Praktijkondersteuner
 • Gertruud verzorgt de telefonische Intakes, administratieve praktijktaken en ondersteunt in de praktijkorganisatie
Drs. Anneke van Dijk
Marjolein Meijer
 • Praktijkondersteuner
 • Marjolein verzorgt de telefonische Intakes, administratieve praktijktaken en ondersteunt in de praktijkorganisatieMarjoleinHet hulpaanbod voor jeugd binnen IJsselstein is verder uitgebreid doordat Praktijk voor Kind en Ouder ruimte biedt aan:

- Kinderpsychiater Jonas Laschen is per 1 november in de praktijk werkzaam
  Vergoede zorg voor specialistische GGZ + medicatievragen.

- Systeem-gezinstherapeuten Minke Kamstra en Alwin de Rooij
 Vergoede zorg voor problemen in de gezinsdynamiek.


Contact

Privacy Policy Praktijk voor Kind en Ouder