Praktijk voor Kind en OuderActueel

We zijn blij dat Maaike de Vries per 1 oktober als 7e therapeut met veel enthousiasme het team van Praktijk voor Kind en Ouder is komen versterken.

De gemeente Lekstroom heeft onze praktijk toegekend om nu naast Basis GGZ ook licht Specialistische GGZ vergoede hulp te verlenen.

De praktijk is nauw betrokken bij de nieuwe vereniging voor GZ-psychologen en psychotherapeuten Lekstroom (VGPL). Anita Vergeer heeft zitting in het bestuur. We bundelen op deze wijze krachten en expertise.

De praktijk onderhoudt nauwe contacten met medewerkers van het jeugdteam in IJsselstein.

Speerpunt Overleg Wijkgerichte Zorg 2019:
Kinderen die opgroeien met een ouder met psychiatrische problematiek. KOPP